Related Communities:

Staff

Leader

Leonid Kalinichenko

Staff Members

Dmitry Briukhov
Sergey Stupnikov
Nikolay Skvortsov
Alexey Vovchenko

PhD Students

Dmitry Kovalev

Students

Ilya Taraban
Supported by Synthesis Group